Tinnitus: olika typer och symptom

Den medicinska vetenskapen skiljer mellan olika typer av tinnitus som alla har olika symtom:

Life x01 - couple huging

Objektiv tinnitus:

 • Kan även höras av läkare
 • Inträffar sällan, är ofta orsakad av spänningar och kärlmissbildningar
 • Försvinner vanligtvis vid behandling av den bakomliggande orsaken

Subjektiv tinnitus:

 • Den vanligaste typen av tinnitus
 • Kan bara höras av den drabbade individen

Akut tinnitus

 • Uppkommer plötsligt
 • Varar upp till 3 månader (akut) eller 12 månader (subakut)

Kronisk tinnitus:

 • Tinnitus som vara längre än 12 månader

Kompenserad tinnitus:

 • Den drabbade individen klarar sig relativt bra trots sin tinnitus
 • Livskvaliteten är inte påverkad

Kroniskt komplex (eller okompenserad) tinnitus:

 • Livskvaliteten störs i en sådan utsträckning att den kan beskrivas som patologiskt signifikant

footer

Du är här:

Classic Website

 • © Siemens Hörapparater, c/o Siemens AB 2014

 • All Rights Reserved |
 • Imprint